Mobirise

Isabelle Vanderslagmolen
Zaakvoerder, vroedvrouw, master in de gezinswetenschappen

In 1995 startte ik mijn opleiding verpleegkunde. Tijdens de eerste les verloskunde werd ik helemaal verwonderd door de schoonheid en de vernuftigheid van de natuur, als het op de ontwikkeling en de geboorte van mensenkinderen aankomt. Ik studeerde dus verder als vroedvrouw en behaalde in 1999 mijn diploma.
Omwille van rugproblemen verliet ik echter al snel de materniteit en de verloskamer.
Ik bleef wel altijd voelen dat ik terug naar het werkveld rond de geboorte wou keren. Mijn professionele weg moest hertekend worden. In elke job dat ik tot dan toe had gedaan, was het telkens hetzelfde aspect dat me het meest voldoening gaf: het "uitleggen". Mensen begeleiden om zelfstandig dingen te kunnen. Een babybadje geven, zichzelf leren injecteren, inzicht krijgen in de procedure van een klinische studie, het volgen van een ingewikkelde vruchtbaarheidsbehandeling,... Ik leg het graag uit. Ik wist ook dat ik, sinds mijn studies al, aanvoelde dat er een grote nood was aan begeleiding van jonge ouders. Niet alleen op medisch/vroedkundig vlak, maar ook op het vlak van ouderschap en relaties. Zo zag het project, om een ouderschapsbegeleidingsdienst op te zetten, het licht. Ik ging een cursus gezondheidsvoorlichting en -opvoeding volgen via de beroepsvereniging voor vroedvrouwen en startte een master in de gezinswetenschappen.
Nu, ruim 10 jaar later, ben ik een expatriëringservaring rijker, zijn mijn kleine kindjes grote tieners geworden en heb ik ook ervaring in het schoolwezen opgedaan. We zagen in 2019 de kans om werk te maken van het begeleidingsproject toen we onze mooie groepspraktijk konden kopen in Grimbergen. HI Nest, onder de vleugels van ons bedrijf  HI Consulting BV, was eindelijk geboren. Ondertussen kwam Corona roet in het eten gooien, maar na een jaar lang het project "on hold" te hebben gezet, ga ik nu samen met u van start.


At its best, life is completely unpredictable.
Don't get too comfortable in your ways.
Always be ready to change for better.


Tijdslijn Project HI Nest

- 1999: Ba Vroedvrouw
- 2010: start project ouderschapsbegeleiding met GVO-vorming en start master in de             gezinswetenschappen
- 2013-2016: schoolverpleegkundige internationale scholen in Shanghai, China
- 2018-2019: CLB medewerker (verpleegkundige en administratief medewerker)
- 2019: start project HI Nest
- 2021-2022: afwerking master in de gezinswetenschappen (stage en thesis) 

Vragen? Stel ze hier gerust.

© Copyright 2021 HI Consulting BV. All Rights Reserved.

Web page was built with Mobirise