Het lijkt niet te lukken. En nu?

Soms word je niet even snel zwanger als jij zelf of je omgeving normaal of wenselijk lijkt te vinden. Soms word je ongerust, lang vóór anderen menen dat je ongerust mag worden. Er doen veel fabeltjes de ronde omtrent de duur dat je moet "proberen" alvorens zwanger te worden. Er doen ook veel fabeltjes de ronde omtrent wat je moet doen of net niet mag doen, om een kindje te krijgen. En het mag gezegd worden, soms weegt er een zware druk op je schouders. Die druk kan je jezelf opleggen of kan van buitenaf komen. Wat nu? Ook hier kan ik als vroedvrouw helpen klaarheid te scheppen in wat voor jou moeilijk gaat. 

Anamnese en algemene informatie

Samen bespreken we relevante elementen van je medische voorgeschiedenis en des gevallend die van je partner. 

Vragen en antwoorden

Vervolgens gaan we met gerichte vragen, maar ook door je "verhaal" te doen, samen een beeld schetsen van hoe het "proberen" voor jou verloopt.  

Aanpak

Met alle ingewonnen informatie bekijken we welke de mogelijke verdere stappen zijn die ondernomen kunnen worden. Uiteraard word je doorverwezen naar een arts of andere hulpverlener, indien dit wenselijk blijkt te zijn. Ook de eerste onderzoeken kunnen gepland worden in samenspraak met een arts specialist van jouw keuze. 

Vragen? Stel ze hier gerust.

© Copyright 2021 HI Consulting BV. All Rights Reserved.

Created with Mobirise website software